Close

Dětský Pirátský den na Zrcadlové Koze v sobotu 1. 9. 2018

Dětský Pirátský den, náhled.

Společně s dalšími Piráty vás s dětmi zvu na Dětský Pirátský den. Začíná v sobotu 1. 9. 2018 ve 13 hodin na Zrcadlové Koze u Turnova. Společně s dětmi si užijete půl/den plný zábavy, ratolesti se mohou těšit na atrakce, soutěže, loutkové divadlo, bubliny, hudbu k poslechu i tanci, balónkovou dílnu.

Přijdete-li v kostýmu, dostanete dukát.

P.S. Máme poklad!

Dětský pirátský den 1. 9. 2018, Zrcadlová Koza u Turnova.

Dětský pirátský den 1. 9. 2018, Zrcadlová Koza u Turnova.