Close

Čeho chci pro vás docílit?

Přečtete si moje programové body

1) Kvalitnější vzdělání

Žijeme v době, která zásadně ovlivňuje všechny činnosti lidského chování a života. Svět se zmenšil, globalizuje se, nastupují nové technologie. Avšak co se týče školství, zůstáváme tak nějak podivně v dobách Marie Terezie a socialismu. Mrzí mě, když se očekává, že děti budou sedět v lavicích s rukama ideálně za zády, nebudou vyrušovat, nebudou se na nic ptát. 

Jenže doba se změnila. Je proto potřeba zásadně změnit i pohled na vzdělání. Vzdělání by mělo být co nejvíce otevřené, široce pojaté. Všechny alternativy jsou dnes možné. 

V České Republice máme přibližně 1,5 milionu dětí ve věku do 15 let, tedy školáků. Na vzdělání se v naší zemi vydávají necelá 4 % HDP, což je dost málo. Je to dokonce méně než do vzdělání investují některé rozvojové země. Přitom dětí se v současnosti rodí méně než dříve.

Mělo by nám záležet na tom, aby z nich vyrostla vzdělaná generace, která dobře uchopí směrování této země, bude ji dobře spravovat. 

Jedním z mých programových bodů je zvýšit investice do vzdělání, snažit se jej vylepšit, aby odpovídalo dnešní moderní době a potřebám na život. Ke změně k lepšímu můžete přispět i vy.

Dejte mi hlas ve volbách do Senátu za obvod 38, Mladoboleslavsko a Turnovsko.

2) Podpora kultury

V kultuře pracuji celý život. Věřím, že kultura, právě tak jako vzdělání, si rovněž zaslouží pozornost a veřejné finance. Kultura rozvíjí osobnost, obohacuje duchovno každého člověka. Kultura ale nemusí být primárně jenom krásná a líbivá. Může být i provokující a provokativní. Ale hlavně musí být svobodná.

Tomu je potřeba věnovat pozornost. Na kulturu putuje ještě méně investic než na vzdělání. Už před 20 lety představitelé vlád deklarovali, že na kulturu nasměrují minimálně 1,5 % HDP. Do dnešního dne to není ani 1 celé procento. 

Domnívám se, že svobodní lidé, kteří budou kvalitně vzdělaní, budou vnímat kulturu nejen prostřednictvím divadla, filmu, výtvarného umění, ale třeba i ve veřejném prostoru, v parcích, ve městech. Myslím, že takoví lidé budou dobře rozhodovat o naší zemi.

Jedním z mých programových bodů je zlepšit podporu kultury. Pomozte mi v tom.

Dejte mi hlas ve volbách do Senátu za obvod 38, Mladoboleslavsko a Turnovsko.

3) Sociální spravedlnost

Jedním z témat, kterými se zabývám, je sociální spravedlnost. Svoboda se dá vykládat různě. Ale její nejzásadnější definicí je, že lidé mají svobodnou vůli rozhodnout a nést za svá rozhodnutí odpovědnost.

V současné době se ale dost lidí ocitá v nesvobodě. Mohou pro to být různé důvody, ekonomické, sociální, lidé ztratí práci. Anebo z důvodu, že nemají kvalitní vzdělání a nedosáhnou tak na práci lépe placenou. 

Stává se, že mnohdy využívají drahé půjčky, dostávají se do dluhové pasti. V současnosti je přes 900 000 lidí v exekuci. Když k tomuto číslu připočítáme jejich rodinné příslušníky, můžeme hovořit o 1 500 000 lidí, kteří rozhodně nemohou žít svobodně.

Neříkám, že má být všem hromadně odpuštěno. Ale myslím si, že je potřeba tuto situaci řešit, a to velmi rychle.

Kromě lidí v exekuci je v Česku mnoho svobodných matek samoživitelek, anebo seniorů, kteří někdy žijí ve skutečné chudobě. Ve velmi nevýhodné ekonomické a sociální situaci se často nacházejí i lidé, kteří o seniory nebo handicapované děti pečují.

Taková situace může vést k frustraci, což bývá spouštěcím momentem pro to, aby lidé přijímali rychlá unáhlená rozhodnutí, dočasná řešení, jednoduché pravdy, využívat předražených půjček, dostávat se do dluhových pastí. Pak nemohou žít kvalitní život, ale spíš jen přežívají. Pomozte mi to změnit.

Dejte mi hlas ve volbách do Senátu za obvod 38, Mladoboleslavsko a Turnovsko.

4) Lepší dopravní infrastruktura

Žiji a pracuji v Turnově. Ale Mladoboleslavsko velmi dobře znám. Přes 40 let hraji loutkové divadlo, takže jsme se už možná potkali i u vás, ve vašem městě nebo obci. Pracuji také jako zdravotní klaun. Pravidelně chodím do mladoboleslavské nemocnice i kojeneckého ústavu za dětmi, dělat jim klauniády.

Mladoboleslavsko i Turnovsko mají mnoho společného. Například i dopravní infrastrukturu.

V současné době jedeme z Turnova do Prahy vlakem skoro dvě hodiny, Mladoboleslaváci něco málo přes hodinu. A to přesto, že po dálnici D10 (bývalé R10), jsme z Turnova na Černém Mostě za 45 minut, z Mladé Boleslavi asi za půl hodiny. Dálniční komunikace bývá v dopravních špičkách přetížená, provoz tolika aut zatěžuje přírodu.

Přičemž koridor, kterým by mohly vlaky jezdit rychleji, po kratší trase, je v plánu už celá léta. Právě tak jako prodloužení dálnice D10, bývalé rychlostní silnice R10, z Turnova do Hradce Králové. Pomozte mi urychlit rozvoj dopravní infrastruktury na Mladoboleslavsku a Turnovsku.

Dejte mi hlas ve volbách do Senátu za obvod 38, Mladoboleslavsko a Turnovsko.